Värmepump

Värmepumpen hämtar lagrad solenergi från mark, luft eller vatten och ger värme inomhus och till varmvatten.

Du behöver inget bygglov för att sätta in en värmepump. Däremot ska alla värmepumpar som tar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten anmälas enligt miljöbalken innan de installeras.

Anmälan av värmepump

Lämna in din ifyllda blankett (ladda ner den på denna sida eller kontakta miljö- och byggförvaltningen så skickas den ut) tillsammans med en karta över fastigheten, där du har markerat borrhål alternativt kollektorslinga. Om det finns dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar i närheten ska de också markeras på kartan.

Om du vill borra för bergvärme närmare än tio meter från tomtgränsen ska berörda grannar informeras. Genom att lämna in en ifylld blankett med grannarnas underskrifter tillsammans med anmälan, kan du på ett enkelt sätt visa att de har fått denna information.

När får jag börja?

Du får inte påbörja arbetet med att installera värmepumpen innan du har fått miljö- och byggnämndens beslut. I beslutet finns speciella anvisningar som alltid bör följas. Normalt får du ditt beslut inom två veckor.

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2016-06-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se