Kartor och GIS

Munkfors kommun producerar och levererar kartor och geografisk information. Kartinformationen lagras digitalt och är tillgänglig för kommunens förvaltningar, bolag och invånare.

Munkfors kommun erbjuder kostnadsfria utsättningstjänster av kommunal infrastruktur såsom VA, fjärrvärme och fiber hörande Munkfors stadsnät.

Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av kartorna har kommunen laglig rätt enligt plan- och bygglagen att komma in på tomtmarken. Skulle vi behöva gå in på din tomtmark meddelar vi i förväg och vår tekniker använder alltid kläder med kommunens logotyp.

Vad är GIS?

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data som sedan kan redovisas på kartor. Det ligger till stor grund för planering, drift och utveckling av kommunen.

Kartorna är en viktig del vid lokalisering av nya byggnader och andra förändringar som sker på husen eller på fastigheterna.

Visa större karta

Dokument och länkar

Länkar till andra sidor

Kontakt

GIS-ingenjör

Mihai Patrascu
Telefon: 0563-54 10 00
Mail: mihai.patrascu@munkfors.se

Publicering: 2023-09-18 | Ändrat: 2024-02-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut