Sophämtning utförs av en stor orange sopbil med en grön logga på sidan.

Sophämtning och matavfallssortering

Det vanligaste är att du har sophämtning varannan vecka.

Du som har en hemkompost eller sorterar ditt matavfall i kommunens bruna kärl kan dock välja att förlänga ditt hämtningsintervall till en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Sophämtning av matavfall sker alltid varannan vecka när det gäller småhus.

Nya veckor gällande sophämtning 2021

Eftersom år 2020 har 53 veckor skiftas veckorna för sophämtning under 2021. Det innebär att du som tidigare haft sophämtning jämna veckor nu kommer få sophämtning på ojämna veckor. Du som tidigare haft sophämtning på udda veckor kommer få sophämtning på jämna veckor.

Observera att du med sophämtning på udda veckor 2020 kommer få en hämtning i vecka 53. Eftersom du under 2021 kommer få sophämtning under jämna veckor sker första sophämtning av matavfall vecka två och första månadshämtningen sker i vecka 4.

Lista med hämtningsdagar för hushållsavfall under 2021, sorterad på postadress, pdf 254 kB

Månadshämtning

Du som har sophämtning jämn vecka får dina sopor hämtade följande veckor: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 samt 52.
Du som har sophämtning udda vecka får dina sopor hämtade följande veckor: 1,5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 och 45 samt 49.

Kvartalshämtning

Du som har sophämtning jämn vecka får dina sopor hämtade följande veckor: 4, 18, 30, 42.
Du som har sophämtning ojämn vecka får dina sopor hämtade följande veckor: 3, 17, 29, 41.

Fritidshus

Du som har ett fritidshus och inte är permanentboende kan ha sophämtning för fritidshus.
Då är alternativen:

9 hämtningar varannan vecka mellan vecka 20-37.
16 hämtningar, varannan vecka mellan vecka 20-37 och därefter 1 gång i månaden resten av tiden. Matavfallskärlet töms enbart mellan vecka 20-37.

Extrahämtning

Vid behov kan extrahämtning beställas för 100 kr + eventuell extra säck för 120 kronor. Extrasäck finns att köpa på kommunhuset och på OKQ8.
Extrasäcken märker du med anläggningsnummer och/eller adress och därefter placerar du säcken bredvid ditt ordinarie sopkärl.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: 09:00-12:00 måndag till torsdag
E-post: ekonomi@munkfors.se

Vid akuta ärenden

Vid akuta ärenden när kundtjänst har stängt för dagen kan du ringa kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2020-12-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se