Pågående detaljplaner

Planer för samråd och granskning

Planer för samråd och granskning innebär att planarbete pågår och att man kan lämna synpunkter på förslaget.

  • Det finns inga planer och planprogram på samråd just nu.

Planer för antagande

Planer för antagande är ett förslag som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Detta betyder att man inte kan lämna ytterligare synpunkter på förslaget.

Detaljplan för Klingevi, Munkfors kommun

Detaljplan för Rudstorp 1:49 m.fl, Munkfors kommun

Publicering: 2016-09-06 | Ändrat: 2017-08-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se