Logotyp

Pågående detaljplaner

Publicering: 2016-09-06

För mer information om arbetet med pågående detaljplaner kan du därför besöka Forshaga kommuns webbplats.

Plan för samråd och granskning

Planer för samråd och granskning innebär att planarbete pågår och därmed att du kan lämna synpunkter på förslaget.

Plan för antagande

Planer för antagande är ett förslag som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Detta betyder att du inte kan lämna ytterligare synpunkter på förslaget.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser