Logotyp

Pågående detaljplaner

Publicering: 2016-09-06

Planer för samråd och granskning

Planer för samråd och granskning innebär att planarbete pågår och att man kan lämna synpunkter på förslaget.

Planer för antagande

Planer för antagande är ett förslag som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Detta betyder att man inte kan lämna ytterligare synpunkter på förslaget.

Detaljplan för Klingevi, Munkfors kommun

Detaljplan för Rudstorp 1:49 m.fl, Munkfors kommun