Radon

Radon är en luktlös gas som kan finnas i alla hus.

Radon finns i marken och kan komma in genom grunden, men kan också finnas i viss lättbetong som huset kan vara byggt av. Ska du köpa ett hus så ska du se till att en radonmätning är gjord eller se till att en sådan blir gjord. Gränsvärdet är 200 Bq/kubikmeter luft. Om radonhalten i inomhusluften är hög bör den sänkas. Exakt hur det går till beror bland annat på varifrån radonet kommer och hur huset är byggt.
Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2016-06-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se