En man sätter upp panel för solceller på ett tak

Energi- och klimatrådgivning

Hur kan man minska sin energiförbrukning och vad finns det för enkla energieffektiviseringsåtgärder man kan ta till?

Munkfors och Forshaga har gemensam energi- och klimatrådgivning eftersom kommunerna har en gemensam miljö- och byggförvaltning.

Till våra energi- och klimatrådgivare kan du vända dig med frågor som rör energiförbrukning och energieffektiviseringsåtgärder. Energirådgivningen finns till för allmänheten, organisationer och föreningar samt mindre företag.

Energirådgivningen hjälper dig genom att bland annat:

  • Föreslår effektiviseringsåtgärder på el- och värmeförbrukningen.
  • Bedömer fastighetens energibehov.
  • Föreslår lämpligt uppvärmningssystem.
  • Beräknar kostnaden för olika åtgärder.

Kontakt

Rådgivningstider: måndagar, tisdagar och torsdagar mellan 09.30–15.30 på telefonnummer 073-910 05 99.

Energi- och klimatrådgivare

Jonas Höglund
Telefon: 054-17 23 50
E-post: energiradgivning@forshaga.se

Ulrika Thorén
Telefon: 054-17 22 36
E-post: energiradgivning@forshaga.se

Anna Alisson
Telefon: 073-910 05 99
E-post: energiradgivning@forshaga.se

 

 

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-04-21
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se