En man sätter upp panel för solceller på ett tak

Energi- och klimatrådgivning

Hur kan man minska sin energiförbrukning och vad finns det för enkla energieffektiviseringsåtgärder man kan ta till?

Kontakta vår energi- och klimatrådgivare så får du svar på den här typen av frågor.
Munkfors och Forshaga har gemensam energi- och klimatrådgivare eftersom kommunerna har en gemensam miljö- och byggförvaltning.
Energi- och klimatrådgivaren finns på plats i Munkfors en dag i veckan och går även att nå via telefon fem dagar i veckan.
Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor som rör energiförbrukning och energieffektiviseringsåtgärder.
Energirådgivningen finns till för allmänheten, organisationer och föreningar samt mindre företag.

Energirådgivningen hjälper dig genom att bland annat:

  • Föreslår effektiviseringsåtgärder på el- och värmeförbrukningen.
  • Bedömer fastighetens energibehov.
  • Föreslår lämpligt uppvärmningssystem.
  • Beräknar kostnaden för olika åtgärder.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Jonas Höglund
Telefon: 054-17 23 50
E-post: jonas.hoglund@forshaga.se

Ulrika Thorén
Telefon: 054-17 22 36
E-post: ulrika.thoren@forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se