Kemikalier och barn

Även om många av kemikalierna vi har i hemmet är förhållandevis ofarliga gäller det att se upp.

Kemikalier och barn går inte ihop!
Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna medan vuxna använder kemikalierna.
De flesta tillbuden med hushållskemikalier är relativt oskyldiga. Om barnet smakar på till exempel schampo eller handdiskmedel räcker det oftast med att ge lite dryck.

Tänk på att:

  • förvara alla farliga hushållskemikalier oåtkomligt för barn, helst inlåsta.
  • låta kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar för att undvika förväxling.
  • hålla uppsikt över produkterna när de används, och att ställa undan dem när du lämnar platsen, även om det bara är tillfälligt.
  • läsa varningstexten på förpackningen.
  • barnskyddande förpackningar inte är helt ”barnsäkra”.
  • vissa kemikalier är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma. Det gäller till exempel kaustik soda (lut), propplösare och starka syror.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-06-04 | Ändrat: 2020-09-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se