Kommunalt dricksvatten

Munkfors kommuns kommunala dricksvatten har vunnit pris för Sveriges godaste vatten och håller en mycket hög kvalitet.

Kommunalt dricksvatten i Munkfors kommun kommer från sjön Stora Ullen i Hagfors kommun. Vattnet pumpas sedan vidare till Ullenverket och därefter till ledningsnät.

Regelbundna kontroller av kommunalt dricksvatten

Vattnet går igenom regelbundna provtagningar. Medarbetare inom Munkfors kommun kontrollerar fosforshalten och pH-värdet varje dag medan ett oberoende externt laboratorium genomför övriga kontroller. Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas därför som mycket mjukt. Flourhalten i det kommunala dricksvattnet är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

Kontakt

Kundtjänst

Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: 09:00-12:00 måndag till torsdag
E-post: ekonomi@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se