Naturvård, parker

Det är viktigt att säkerställa goda livsmiljöer för djur och växter samtidigt som det finns plats för friluftsintressen, jord- och skogsbruk. Munkfors kommun arbetar för attraktiva parker och naturområden som ska möjliggöra och berika utevistelse. 

I Munkfors kommun har du nära till naturen. Det finns flertalet vandringsleder och vattendrag.

Munkfors kommun ansvarar också för skötseln av kommunala parkytor, lekplatser, grönytor och bostadsområdens utemiljö.

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Publicering: 2024-03-04 | Ändrat: 2024-03-04
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut