Sotning

Kommunen ansvarar för att någon sotar (rengör) hos dig som har ett objekt som behöver sotas.

Sotning ska ske med bestämda tidsintervall, så kallad sotningsfrist.
Ibland måste skorstensfejarmästaren göra brandskyddskontroller hos dig också. Det gör hen för att kontrollera att ditt objekt är brandsäkert.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har avtal med skorstensfejarmästare som sotar samt gör brandskyddskontroll.
I Munkfors kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning & Ventilation i Hagfors AB.

Mer information

Kontakt Sotning & Ventilation i Hagfors AB

Telefon: 0563-139 55

Publicering: 2016-06-09 | Ändrat: 2020-04-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se