Renhållningstaxa bestämmer avgifter för sophämtning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

Samtliga kommuner i Sverige finansierar en del av sitt arbete med avfall genom att ta ut avgifter för sophämtning. Enligt självkostnadsprincipen i Kommunallag (2017:725) får avgiften för sophämtning inte överstiga kostnaden för sophämtningens samlade tjänster och avgifter. Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen att sopbilen kommer och hämtar hushållsavfallet. Självkostnaden avser istället alla de samlade kostnaderna för hela verksamheten runtomkring sophämtning. Exempel på verksamhet som finansieras via avgiften för sophämtning är till exempel att det finns personal på återvinningscentralen, att kommunen tar hand om grovavfall och farligt avfall och att återvinningsstationerna blir tömda regelbundet.

Avgifterna kan skilja mellan olika kommuner beroende på att lokala förutsättningarna, politiska ambitioner, prioriteringar och mål samt service på återvinningscentralen kan variera. Avgifter för sophämtning fastställs av kommunfullmäktige i en så kallad renhållningstaxa.

Renhållningstaxa

Grundavgift

Oavsett hur litet eller stort sopkärl du har så betalar alla en grundavgift. Grundavgiften täcker kostnaden för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall, insamling, transporter, fordon och drift samt underhåll.

I Munkfors är grundavgiften enligt 2022 års antagna renhållningstaxa:

  • 810 kronor för småhus, en- och tvåfamiljshus (villa, parhus, rad- och kedjehus)
  • 810 kronor för fritidshus
  • 445 kronor per lägenhet i flerfamiljshus
  • 0 kronor för verksamheter (företag, organisationer, myndigheter och säsongsverksamheter)

Rörlig avgift – du väljer storlek och hämtningsintervall

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall. Det minsta kärlet är 140 liter sedan följer 240 liter, 370 liter samt 660 liter. De två största kärlen på 370 respektive 660 liter är endast valbara för verksamheter och flerfamiljshus. Det bruna kärlet avsett för matavfall är alltid i en storlek, 140 liter.

Det vanligaste är att hushållsavfall blir hämtat varannan vecka. Flerfamiljshus och verksamheter kan dock ha tätare hämtningsintervall. Maximalt antal hämtningar är 52 gånger per år för både restavfall och matavfall samt 104 eller 156 gånger för restavfall.
De bruna kärlen för matavfall töms minst varannan vecka. Som mest kan du få det tömt en gång i veckan.

Om du som villaägare sorterar matavfall i det bruna kärlet eller har hemkompost och har ett 140 l grönt restavfallskärl kan du ha ett glesare hämtningsintervall än varannan vecka.
Du kan kontakta vår kundtjänst för mer information.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Kundtjänst

Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: 09:00-12:00 måndag till torsdag
E-post: ekonomi@munkfors.se

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2022-02-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se