Allemansrätten

Det är tack vare allemansrätten som vi kan röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp eller övernatta någon enstaka dygn i tält nästan var som helst. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan även skyldigheter.

Den som är ute i naturen måste ta hänsyn till växter, djur, till markägare och andra människor. Det rör alla som rör sig i skog och mark: åker båt, cyklar, vandrar, hundägare, eldar eller plockar växter och svamp.

Därför bör man känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i naturen. På Naturvårdsverkets webbplats finns mycket information om allemansrätten. Där finns även tillgång till allemansrätten på olika språk.

Dokument och länkar

Länkar på andra sidor

Publicering: 2024-03-04 | Ändrat: 2024-03-04
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut