Taxa för vatten- och avloppsanläggning

Här kan du ta del av taxan för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, även kallad VA-taxan.

Munkfors kommuns taxa för vatten-och avloppsanläggning är till för att kunna täcka kostnaderna för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Det är fastighetsägare som har exempelvis kommunalt dricksvatten eller kommunalt avlopp som betalar en avgift enligt VA-taxan. Även du som hyr en fastighet eller lägenhet som är ansluten till kommunalt dricksvatten eller kommunalt avlopp betalar en avgift.
Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp och har egen brunn är du inte skyldig att betala någon VA-avgift till Munkfors kommun. Detta eftersom du då ansvarar för vattnets kvalitet själv.

Kommunfullmäktige beslutar om storleken på taxan och hur den utformas.
Du kan ta del av VA-taxan i sin helhet genom att ladda hem dokumentet ”Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
E-post: kjell.bengtsson@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-10-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se