Kommunalt avlopp

Allt som spolas ner i avloppet ska också renas.

Därför ska vi inte spola ner mer än nödvändigt. Endast kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i en toastol och är därmed det enda som ska ner i avloppet. Det gäller såklart för både enskilt avlopp och för kommunalt avlopp.
När det gäller avloppen från kök, badrum och tvättstuga är det viktigt att försöka minska mängden avloppsvatten och att använda så miljövänliga produkter som möjligt.

Saker du kan spola ner i ett kommunalt avlopp

 • Toalettpapper
 • Kiss
 • Bajs
 • Miljövänliga schampo och balsam, tandkräm samt rengöringsprodukter.

Vi använder årligen stora mängder av schampo, balsam, tandkräm, rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel.
Det är därför mycket viktigt att försöka välja miljömärkta produkter i den mån som går.

Saker som du inte ska spola ner i ett kommunalt avlopp

 • Olja
 • Tamponger
 • Matrester
 • Kondomer
 • Lösningsmedel
 • Färgrester
 • Hushållspapper
 • Våtservetter/vanliga servetter
 • Cigarettfimpar
 • Snus
 • Bomullspinnar
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier
 • Mediciner
 • Kattsand

Reningsverk för avloppsvatten från kommunalt avlopp

Munkfors kommun har två avloppsreningsverk som renar avloppsvatten från de fastigheter som är anslutna till kommunalt avlopp, ett i Ransäter och ett på Näset i Munkfors.
Varje dygn renar de båda verken tillsammans i genomsnitt cirka 2 070 kubikmeter vatten.

Reningsverket på Näset

Reningsverket på Näset i Munkfors är dimensionerat för 4 500 personer. Verket är byggt 1968 men en omfattande renovering ägde rum 1975.
Under åren 2006-2007 skedde även en uppdatering gällande e-, ventilation- och maskinutrustning.
Reningsprocessen sker i tre steg; mekaniskt, kemiskt samt biologiskt.

Ransäters reningsverk

Reningsverket i Ransäter är dimensionerat för 200 personer. Verket är byggt på 60-talet men en ombyggnation skedde 1975.
År 2005 skedde även en uppdatering av all el, VVS samt styrning.

Hur renar Munkfors reningsverk avloppsvatten?

 • Först sker en mekanisk rening som tar bort fasta partiklar. Fasta partiklar som är större än fem milimeter fastnar i en gallersil och sandfång, och sjunker sedan till botten.
 • Därefter genomgår vattnet en kemisk fällning med polyaluminiumklorid som fällningskemikalie. Kemikalien blir tillsatt både som förfällning och efterfällning. Flockar av föroreningar bildas som därefter sjunker till botten.
 • Sist sker en biologisk rening där mikroorganismer bearbetar föroreningarna genom att syre bryter ner organiskt material i vattnet.

Vid normalt flöde tar det cirka 18 timmar för det smutsiga vattnet att gå igenom hela reningsprocessen.
När vattnet är renat leder reningsverken ut det i Klarälven.
Miljö- och byggnadsnämnden Forshaga och Munkfors kommuner ansvarar för tillsyn av verksamheten.

Det ena ligger på Näset i Munkfors och det andra ligger i Ransäter.
De två reningsverken renar avloppsvattnet i Munkfors kommun och ser till att vattnet är av god kvalitet.

Kontakt

Du når ansvarig drifttekniker på reningsverken via kontaktcenter.
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kommun@munkfors.se

Adress Näset

Åkervägen 6

Adress Ransäter

Rudstorp 1:52

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se