Logotyp

Kommunalt avlopp

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun har två avloppsreningsverk som renar avloppsvatten, ett i Ransäter och ett på Näset i Munkfors. Varje dygn renar de tillsammans i genomsnitt cirka 2 070 kubikmeter vatten.

Hur renas vattnet i Munkfors reningsverk?

Vid normalt flöde tar det cirka 18 timmar för det smutsiga vattnet att gå igenom hela reningsprocessen. När vattnet är rent leds det ut i Klarälven. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun, ansvarar för tillsyn av verksamheten.