Logotyp

Avgifter för sophämtning

Publicering: 2019-03-12

Sophämtning är avgiftsfinansierad i samtliga av Sveriges kommuner. Enligt självkostnadsprincipen i Kommunallag (2017:725) får avgiften för sophämtning inte överstiga kostnaden för sophämtningens samlade tjänster och avgifter. Självkostnaden avser inte kostnaden för den enskilda prestationen (sopbilen kommer och hämtar soporna) utan de samlade kostnaderna för hela verksamheten runtomkring sophämtning. Exempel på verksamhet som finansieras via avgiften för sophämtning är till exempel att det finns personal på återvinningscentralen, att kommunen tar hand om grovavfall och farligt avfall och att återvinningsstationerna töms regelbundet.
Avgifterna kan skilja mellan olika kommuner beroende på lokala förutsättningar, politiska ambitioner, prioriteringar och mål samt service på återvinningscentralen.
Avgiften för sophämtning fastställs av kommunfullmäktige i en så kallad renhållningstaxa.

Grundavgift

Oavsett hur litet eller stort sopkärl du har så betalar alla en grundavgift. Grundavgiften täcker kostnaden för bemannade återvinningscentraler, behandling av grovavfall och farligt avfall, insamling, transporter, fordon och drift samt underhåll.
I Munkfors är grundavgiften enligt 2019 års antagna renhållningstaxa:

Rörlig avgift – du väljer storlek

Det finns olika storlekar på kärlet för restavfall. Det minsta kärlet är 140 liter sedan följer 240 liter, 370 liter samt 660 liter.  De två största kärlen på 370 respektive 660 liter är endast valbara för verksamheter och flerfamiljshus.
Det bruna kärlet avsett för matavfall är alltid i en storlek, 140 liter.

Hämtningsintervall

Det vanligaste är att hushållsavfall blir hämtat varannan vecka. Flerfamiljshus och verksamheter kan dock ha tätare hämtningsintervall. Maximalt antal hämtningar är 52 gånger per år för både restavfall och matavfall samt 104 eller 156 gånger för restavfall.
De bruna kärlen för matavfall töms minst varannan vecka. Som mest kan du få det tömt en gång i veckan.

Om du som villaägare sorterar matavfall i det bruna kärlet eller har hemkompost och har ett 140 l grönt restavfallskärl kan du ha ett glesare hämtningsintervall än varannan vecka.
Du kan kontakta vår kundtjänst för mer information.
Om du inte redan har en hemkompost men vill skaffa en, vänligen besök vår webbsida Hemkompostering  för mer information.

Avgiftens storlek  2020

För aktuella avgifter, se sida åtta i dokumentet Renhållningstaxa 2020 antagen av Kf 2019-12-17. I taxedokumentet kan du även läsa mer om vilka regler som gäller, vilket ansvar du som abonnent har och vilket ansvar kommunen har.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: måndag-torsdag 09.00-12.00
E-post: kommun@munkfors.se