Logotyp

Kommunalt dricksvatten

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommuns dricksvatten kommer från sjön Stora Ullen i Hagfors kommun. Vattnet pumpas sedan vidare till Ullenverket och därefter till ledningsnät. Vårt dricksvatten har vunnit pris för Sveriges godaste vatten och håller en mycket hög kvalitet.

Regelbundna kontroller

Vattnet går igenom regelbundna provtagningar där fosforhalt och ph-värde dagligen kontrolleras. Övriga kontroller utförs av ett oberoende externt laboratorium. Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).