Logotyp

Energi- och klimatrådgivning

Publicering: 2015-11-26

Kontakta vår energi- och klimatrådgivare så får du svar på den här typen av frågor.
Munkfors och Forshaga har gemensam energi- och klimatrådgivare eftersom kommunerna har en gemensam miljö- och byggförvaltning.
Energi- och klimatrådgivaren finns på plats i Munkfors en dag i veckan och går även att nå via telefon fem dagar i veckan.
Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor som rör energiförbrukning och energieffektiviseringsåtgärder.
Energirådgivningen finns till för allmänheten, organisationer och föreningar samt mindre företag.

Energirådgivningen hjälper dig genom att bland annat:

Kontakt

Jonas Höglund, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 054-17 23 50
Mail: jonas.hoglund@forshaga.se

Ulrika Thorén, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 054-17 22 36
Mail: ulrika.thoren@forshaga.se