Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för vuxna

Alla kan ibland behöva någon form av stöd. På dessa webbsidor hittar du information om några olika former av stöd som socialtjänsten i Munkfors och andra aktörer i Värmland kan erbjuda.

Socialtjänsten kan erbjuda dig ekonomiskt stöd i vissa situationer, hjälp och stöd till missbrukare och deras anhöriga. Socialtjänsten erbjuder även hjälp och stöttning till dig som blivit utsatt för våld från en närstående och till dig som står utanför arbetsmarknaden.
Du som blivit utsatt för ett brott eller känner dig diskriminerad kan vända dig till Brottsofferjouren Karlstad respektive Agera (f.d. Brottsförebyggande Centrum i Värmland).

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen.

Ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig så kan du ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten. .

Missbruk och beroende

Har du ett missbruk eller har du blivit utsatt för våld eller brott? Även du som är anhörig kan få stöd och hjälp.

Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot, våld eller kränkningar i hemmet? Även du som känner någon som är utsatt för våld i hemmet kan vända dig till socialtjänsten.

Budget- och skuldrådgivning

Skuldrådgivningen erbjuder stöd, råd och vägledning till dig som behöver hjälp att se över och åtgärda en tilltrasslad ekonomi. Du kan också få information om eller hjälp vid skuldsanering. Om du behöver råd kan du besöka vår webbsida .

Arbetsmarknadsenheten resurscenter

Arbetsmarknadsenhetens resurscenter är till för att hjälpa personer till en egen försörjning, vilket sker i samråd med bland annat arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Brottsofferjouren (BOJ)

Brottsofferjouren finns i Karlstad och erbjuder hjälp till dig som utsatts för brott. Hjälp erbjuds också till dig som blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Agera (f.d. Brottsförebyggande Centrum i Värmland)

Agera (f.d. Brottsförebyggande Centrum i Värmland) driver Antidiskrimineringsverksamheten vars verksamhet syftar till att förebygga och motverka diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2023-11-15
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut