Arbetsmarknadsenheten resurscenter

Arbetsmarknadsenheten resurscenter arbetar för att motverka arbetslöshet.

Arbetsmarknadsenhetens resurscenter är till för att hjälpa personer till en egen försörjning, vilket sker i samråd med bland annat arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Detta sker till exempel genom vägledning, utbildning och flexibla lösningar mellan inskrivna på AME och olika myndigheter.

Målsättningen

Verksamhetens målsättning är att finna lösningar för de som är i behov av vår hjälp. Lösningarna kan bland annat gå ut på att personen så snabbt som möjligt ska få en sysselsättning eller praktik. Tanken är att personen så småningom ska klara sin egen försörjning.

Kontakt

Laxholmsvägen 6
684 31 Munkfors
Telefon: 0563-54 12 14

Publicering: 2016-01-26 | Ändrat: 2023-08-10
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se