Hjälp i hemmet

För att klara av att leva att självständigt liv hemma så länge som möjligt, kan du bli beviljat ett extra stöd från kommunen. På så sätt kan man ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Detta gäller alla som har någon form av funktionsnedsättning, såväl äldre som yngre. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp man kan få. Bedömningen grundas på en utredning som sker enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Kontakta biståndshandläggaren för mer information

Publicering: 2016-02-08 | Ändrat: 2017-09-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se