Logotyp

Hjälp i hemmet

Publicering: 2016-02-08

Detta gäller alla som har någon form av funktionsnedsättning, såväl äldre som yngre. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp man kan få. Bedömningen grundas på en utredning som sker enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Kontakta biståndshandläggaren för mer information