Logotyp

Hjälp i hemmet

Publicering: 2016-02-08

Möjligheten till extra stöd från kommunen för att kunna bo kvar hemma gäller alla som har någon form av funktionsnedsättning, såväl äldre som yngre. Däremot måste en biståndshandläggare beslutar om att du har behov av hjälp för att du ska kunna få hjälpen. Biståndshandläggarens beslut grundar sig på en utredning som sker enligt socialtjänstlag (2001:453).

Överklaga beslut

Om du inte skulle vara nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga eftersom du kan överklaga biståndsbeslut som fattats med stöd av socialtjänstlagen. När du fått biståndsbeslutet har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Skicka överklagandet till:
Utskottet Omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta biståndshandläggare via vårt kontaktcenter.

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00