Hemtjänst

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka hos kommunen om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor.  Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Hemtjänst kan bestå av service och personlig omvårdnad. Service innebär hjälp med till exempel städ, tvätt, inköp och matlagning. Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien eller påklädning. Hemtjänst kan också innebära stöd för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. 

Munkfors kommuns hemtjänst sträcker sig från Olsätergränsen i söder till Mjönäs i norr. Cirka 36 tillsvidareanställda arbetar dag och kväll samt natt med att utföra vårdinsatser i hemmet hos ungefär 200 brukare.

Ansök om hemtjänst

Du som behöver hjälp och stöd i hemmet eller behöver förändra den hjälp du redan har kan kontakta kommunens biståndshandläggare.

Du kan även kontakta en biståndshandläggare för att boka ett informationsmöte där ni går genom din situation och få mer information om insatserna. Du har rätt att ansöka om vad du vill enligt socialtjänstlagen.

Du kan kontakta en biståndshandläggare via telefon eller genom att lämna in en skriftlig ansökan.

Utredning och insats

De uppgifter som kommer fram vid kontakten med dig eller som du själv lämnar i ansökan ligger till grund för en skriftlig utredning. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till.

Biståndshandläggaren kan ibland behöva mer information för att kunna fatta beslut. Det kan handla om bedömning av arbetsterapeut, läkarintyg eller information från hemtjänsten, om du redan har stöd.

Utifrån din situation och dina behov fattar biståndshandläggaren beslut om vilket stöd du är berättigad till. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL). Oavsett vilket beslut det blir, skickas det till dig per post.

Om din ansökan blir beviljad specificerar biståndshandläggaren vilka insatser och i vilken omfattning du kommer att få stöd. På vilket sätt du ska få hjälp går du igenom tillsammans med personal inom hemtjänsten.

Om din ansökan inte blir beviljad, kan du överklaga. Du får då en så kallad besvärshänvisning av din biståndshandläggare. En besvärshänvisning talar om hur du ska göra och du kan fritt skriva vad du tycker är fel i beslutet och varför du tycker att du ska beviljas det stöd som du ansökt om.

Genomförande av uppdrag

Det ska finnas en ordinarie och en vice kontaktman till varje omsorgstagare. Har omsorgstagare/brukare hemsjukvård eller bor på särskilt boende ska dessutom en omvårdnadsansvarig sjuksköterska finnas.

Personalen har olika kompetenser och ska därför samverka med andra professioner när specifika kunskaper behövs.

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskapet innebär ansvar för att omsorgstagarens individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras.

Beslutet från biståndshandläggaren och omsorgstagare/brukarens önskemål är grunden och utgångspunkt för den individuella genomförandeplanen.

Kontaktmannen ansvarar för att samtliga i arbetslaget som möter omsorgstagare/brukaren är väl informerade och känner till vad den individuella genomförandeplanen innehåller (hur och när insatserna ska ges, vilken kontinuitet som är viktigast för honom eller henne, etcetera).

Kontaktmannen ansvarar för att fråga omsorgstagare/brukaren om han eller hon är nöjd med när och hur stöd-, hjälp- och omvårdnadsinsatserna ges.

Ökad inflytande för dig som har hemtjänst

Du har möjlighet att tillfälligt byta insatser efter behov och önskemål utifrån ditt biståndsbeslut.

Exempel på vad du kan byta till dig:

  • Frosta av frysen
  • Rengöra hjälpmedel
  • Rensa garderob

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Ansökningsblankett: Ansökan om stödinsatser enligt SoL

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563 -54 10 00

Hemtjänstgrupper

Telefon hemtjänsten Norra: 0563-54 12 54
Telefon hemtjänsten Södra: 0563-54 12 53
Telefon hemtjänst Trygghetsboendet: 0563-54 12 41

Enhetschef Hemtjänsten

Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
E-post: pernilla.bostrom@munkfors.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-02-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut