Risk- och sårbarhetsanalyser

Ett sätt att öka säkerheten i samhället är att i möjligaste mån förutse och förebygga risker.

Sveriges kommuner och landsting är därför skyldiga att göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Det är lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser som styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem.

Risk- och sårbarhetsanalyserna beskriver det egna områdets risker och sårbarheter. Risk- och sårbarhetsanalyser sammanställer också befintlig samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden. RSA:erna beskriver också behov av åtgärder för risker och sårbarheter.

Nya RSA:er tas fram för varje ny mandatperiod. Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer Munkfors kommun och sina övriga medlemskommuner i detta arbete.
För mer information om RSA kan du besöka Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats, raddningkarlstad.se.

Den gällande risk- och sårbarhetsanalysen för Munkfors kommun kan du ladda ner om du klickar på följande länk ”RSA Munkfors kommun 2019-2022”.

Publicering: 2016-02-19 | Ändrat: 2020-04-09
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se