Orosanmälan, om du är orolig för ett barn

Barn och ungdomar som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom inte har bra hemförhållanden, anmäl det till socialtjänsten.

Om du vill göra en orosanmälan ringer du till Individ- och familjeomsorgen. Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tala då inte om ditt namn när du ringer. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Telefon: 0563 54 10 00 (växel)
Telefontid: Måndag till fredag kl. 08.00-12.00 och 13.00-16:00, samt dag före röd dag kl. 08.00-12.00
Fax: 0563 54 12 11

Du kan också göra en orosanmälan skriftligt. Skriftlig anmälan kan lämnas in på kommunens kontaktcenter eller med post till:

Individ och familjeomsorg
Box 13, 
684 21 Munkfors

Är ärendet akut och inte kan vänta till nästkommande vardag, så ska du övrig tid ringa socialjouren:

Telefon: 073-461 43 28

Beslut om skydd

Samma dag som vi tar emot din orosanmälan gör vi en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. 

Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Vid akuta fall inleder vi en utredning samma dag som orosanmälan kommer in. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader. 

Om du inte är nöjd med vårt bemötande eller på annat sätt känner dig missnöjd med vår handläggning, så kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är en statlig tillsynsmyndighet som granskar socialtjänstens arbete.

Dokument och länkar

Länkar till andra hemsidor

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Telefon: 0563 54 10 00 (växel)
Fax: 0563 54 12 11

Telefontid: Måndag till fredag kl. 08.00-12.00 och 13.00-16:00, samt dag före röd dag kl. 08.00-12.00

Postadress

Individ och familjeomsorg
Box 13, 
684 21 Munkfors

Socialjouren

Telefon: 073-461 43 28

Publicering: 2024-01-17 | Ändrat: 2024-01-25
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut