Hoppa till huvudinnehåll

Missbruk och beroende

Här kan du som har problem med olika typer av missbruk och beroenden få information om vilken hjälp du kan få. Det kan handla om alkohol, droger eller spel om pengar, men också om andra typer av missbruk. Här finns också hjälp för dig som är anhörig.

Socialtjänsten i Munkfors kommun har ett övergripande ansvar för att personer som har problem med missbruk och beroende kopplat till alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel och spel om pengar får hjälp och stöd enligt socialtjänstlag (2001:453). Om du vill veta mer om kommunens ansvar är du välkommen att kontakta handläggare via kommunens kontaktcenter på telefon 0563 – 54 10 00. Missbrukshandläggare har telefontid måndag – fredag klockan 09.00-10.00. Därefter bokar ni in ett första möte för att få en bild av den aktuella situationen.

Handläggarna arbetar utifrån evidensbaserade arbetsmetoder som ASi, Audit/Dudit, MI och ÅP i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Hur kan socialtjänsten hjälpa dig med missbruk och beroende?

Det är vuxenenheten på socialtjänsten som ansvarar för ärenden rörande missbruk och beroende. Genom att kontakta dem kan du få hjälp och stöd via exempelvis:

  • råd- och stödsamtal
  • vård och behandling på behandlingshem
  • hjälp med återfallsprevention (ÅP)

Socialtjänsten i Munkfors samarbetar med Beroendecentrum i Karlstad som drivs av Värmlands Vårdförbund och Region Värmland. Verksamheten på Beroendecentrum är inriktad mot medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska- och psykosociala bedömningar. För att få en plats på Beroendecentrum krävs att du är över 18 år och bor i Värmland samt ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Hur kan socialtjänsten hjälpa dig som är anhörig?

Om du är medberoende, det vill säga att du lever nära en missbrukare, kan du också få stöd från socialtjänstens vuxenenhet. Medberoende påverkas också av missbrukarens missbruk. Ibland är det kanske ännu mer påfrestande att vara medberoende eftersom den som står bredvid kan uppfatta situationen på ett annat sätt än missbrukaren själv.
Som medberoende kan du få stöttning i form av samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

Om jag inte är nöjd med beslutet?

Om du skulle få avslag på din ansökan kan du överklaga kommunens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad. Hur du gör för att överklaga får du information om i beslutet om avslag.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga och kommunen behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens regler.

Övrigt missbruk

Sexmissbruk och köpberoende kan jämföras med andra beroenden – det blir viktigast i livet – men du som köper sexuella tjänster kan få hjälp för att komma vidare.
Du kan vända dig till KAST om du:

  • vill ha hjälp att sluta köpa sexuella tjänster,
  • har funderingar kring sexköp eller
  • känner att du missbrukar sex.

KAST vänder sig till personer som är över 18 år och bor i Värmland. Även anhöriga är välkomna att höra av sig för samtal, oavsett om den närstående personen har kontakt med KAST eller inte.

Personalen på KAST-verksamheten har tystnadsplikt och det sker ingen journalföring. Alla kontakter med KAST är frivilliga och du kan enkelt ringa eller skicka e-post till dem.
Samtal med beroende eller medberoende sker på KAST-verksamhetens mottagning som ligger i Karlstad.

Kontakt KAST
Telefon: 0200-290 900
E-post: kastvarmland@karlstad.se

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Viktiga länkar för dig som är beroende eller för dig som är medberoende

Kontakt Munkfors kommun

Telefon: 0563-54 10 00
Socialsekreterare har telefontider måndag-fredag, 09.00-10.00.

Vid akuta problem kvällar och helger, kontakta socialjouren.
Socialjouren nås på: 073-461 43 28

Gäller det en situation där det är fara för liv eller hälsa eller det gäller ett pågående brott – ring 112.

Publicering: 2020-03-09 | Ändrat: 2024-01-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut