Sjukvård, hemsjukvård

Det är kommunens ansvar att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård vid behov. Finns fysiska, psykiska eller sociala orsaker som gör att du inte kan besöka vårdcentral har du rätt till hemsjukvård.

Det är en sjuksköterska/distriktssköterska som utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka sjukvårdsinrättningar.

Annan sjukvård

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Malin Holm
Telefon: 0563-54 12 25
E-post: malin.holm@munkfors.se

Publicering: 2023-07-06 | Ändrat: 2024-02-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut