Hemsjukvård

Om du inte på egen hand eller med hjälp av närstående kan ta dig till en vårdcentral finns kommunens hemsjukvård. Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Det är kommunens ansvar att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård vid behov. Finns fysiska, psykiska eller sociala orsaker som gör att du inte kan besöka vårdcentral har du rätt till hemsjukvård, både under en kortare eller längre period.

Det är en sjuksköterska/distriktssköterska som utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka sjukvårdsinrättningar.

Läkemedelsfördelare

För att öka den enskildes självständighet i vardagen har hemsjukvården infört Evondos läkemedelsfördelare. En läkemedelsfördelare är en automat som uppmanar vårdtagaren att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte tagits i tid.

Vårdpersonal och anhöriga (om så önskas) kan följa upp medicineringen på distans. Fördelaren delar endast ut avsedd dos så att resterande doser förblir oåtkomliga. Detta innebär ett minskat behov av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök. Hembesöken kan inriktas på terapeutiska åtgärder.

Publicering: 2023-07-06 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut