Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter inom LSS

Insatser enligt LSS är i stort sett avgiftsfria, men du betalar för måltider, bostaden, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnadspris.

För barn upp till 18 år ska föräldrarna bidra till barnets omkostnader. Från 18 års ålder betalar du måltiderna själv men tänk på att föräldrar har ett underhållsansvar för dig som fortfarande går i skolan. Från och med 1 juli det år du fyller 19 år får du betala även för bostaden eftersom du då kan ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Måltider och bostad för barn och ungdom

För barn- och ungdomsboende ska föräldrar bidra till barnets omkostnader. Försäkringskassans regler för underhållsstöd/bidrag används som beräkning för vad föräldrarna ska betala.

Högsta belopp per förälder/vårdnadshavare:

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år.
 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet fyllt 7 år, till och med månaden då barnet fyller 15 år.
 • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter att barnet har fyllt 15 år.

Måltider i korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidsvistelsen/korttidstillsynen utanför hemmet kan ske i korttidshem eller hos stödfamilj.
För insatsen får kommunen inte ta ut någon avgift men du betalar för måltiderna. Måltidskostnaden varierar med ålder. Avgiften tas ut från och med ankomstdagen till och med dagen för hemresa.

 • Kost heldag 0-16 år: 84 kronor
 • Frukost 0-16 år: 22 kronor
 • Mellanmål 0-16 år: 18 kronor
 • Lunch/Middag 0-16 år: 39 kronor
 • Kost heldag 16+ år: 117 kronor
 • Frukost 16+ år: 22 kronor
 • Mellanmål 16+ år: 18 kronor
 • Lunch/Middag 16+ år: 55 kronor

Måltider och bostad för ungdom över 18 år med skolgång i annan kommun

För ungdomar som bor på elevhem/internatskola i samband med studier på annan ort tas avgift ut.

 • 3 308 kronor per månad

Måltider och boende för vuxna i kommunens servicebostad

Du som bor på en servicebostad köper och lagar din mat själv. Ibland kan du köpa enstaka gemensamma måltider på servicebostaden och då kostar det:

 • 50 kr per middag

För din bostad tas hyra ut enligt Jordabalken. Hyran förändras årligen efter hyresförhandling.

Transport inom LSS

Du betalar för de resor som personalen kör dig med kommunens fordon.

 • Milersättningen är 33 kr per mil
Publicering: 2024-05-21 | Ändrat: 2024-05-22
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut