Samhällsorientering – för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna.

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället som är till för dig som är ny i Sverige. Tack vare kursen får du kunskaper om vilka rättigheter du har som boende i Sverige och du får också kunskap om vilka skyldigheter du har mot staten, kommunen och medmänniskor. Du får även kunskap om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat.

Kursen samhällsorientering handlar om praktiskt vardagsliv, exempelvis frågor om arbete och utbildning. Frågorna kan också gälla bostad, hälsa och sjukvård men även barn och familj. Kursen kan ges på ditt modersmål eller på ett annat språk som du kan. Genom att delta på kursen får du möjlighet att lyssna på andra, ställa frågor samt diskutera de frågeställningar.

Det kostar ingenting att deltaga i kursen då den är gratis.

Samhällsorientering – kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen och de handlar om till exempel hur det är att komma till Sverige, hur det är att leva i Sverige och hur det är att åldras här.

  1. Hur det är Att komma till Sverige
  2. Att bo i Sverige
  3. Hur du gör för Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  4. Individens rättigheter och skyldigheter
  5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  6. Hur du har möjlighet Att påverka i Sverige
  7. Att vårda sin hälsa i Sverige
  8. Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen samhällsorientering?

Du kan gå kursen samhällsorientering under förutsättning att du är ny i Sverige. Du ska också ha en etableringsplan eller vara anhöriginvandrare för att få gå kursen.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att kontakta en socialsekreterare via kontaktcenter.

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare via kontaktcenter. Socialsekreterarna har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2017-11-20 | Ändrat: 2020-09-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se