Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård och rehabilitering för dig som bor i vård- och omsorgsboende eller boende med särskild service eller Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

Kommunrehab består av legitimerade arbetsterapeuter, legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vårt uppdrag är att serva kommunens invånare med rehabiliterande insatser och hjälpmedel för de personer som har begränsningar att lämna hemmet.

Vi utför hembesök i det egna hemmet och på särskilt boende för att möta dig i din naturliga miljö. Vi ser över situationen och ordinerar lämpliga hjälpmedel och träningsinsatser för just dig och dina behov. 

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

När du får rehabilitering på din vårdcentral eller inom specialistvården kan de göra en bedömning och förskriva de hjälpmedel som behövs där.

När du har behov av hjälpmedel som ska fungera hemma görs bedömningen bäst i den miljön. Då kontaktar du kommunens rehabteam för en utredning. 

Det finns även hjälpmedel som du kan skaffa på egen hand. Det finns många bra hjälpmedel som du själv kan köpa i regionens hjälpmedelsshop eller i vanliga handeln.

Vad kostar det att ha hjälpmedel?

När du får ett hjälpmedel förskrivet får du skriva under ett låneavtal. Det innebär att du måste lämna tillbaka ditt/dina hjälpmedel när du inte längre behöver dem.

Återlämning av hjälpmedel

När du ska lämna tillbaka hjälpmedel ska du ta med dig låneavtalet och det rengjorda hjälpmedlet. Hjälpmedlet återlämnas till Hjälpmedelsförrådet.

Länkar och dokument

Länkar till andra hemsidor

Teknisk beredskap på Region Värmlands webbplats

Dokument

Broschyr: Hyreskostnader kortvarigt behov (pdf. 198 kB)

Kontakt

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Malin Holm
Telefon: 0563-54 12 25
E-post: malin.holm@munkfors.se

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2024-02-01
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut