Rehabilitering

Du som har en sjukdom, en skada eller ålder som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering.

Om du har råkat ut för exempelvis en skada eller en sjukdom som gjort att du vistats på sjukhus en längre tid erbjuder Munkfors kommun hemrehabilitering.

Under hemrehabiliteringen får du stöd och träning i hemmet under en period. Kommunen ansvarar även för rehabilitering för dig som bor i vård- och omsorgsboende eller boende med särskild service.

Rehabilitering är en hälso- och sjukvårdsinsats som är till för att du ska förbättra din hälsa och kunna klara din vardag. Kommunrehab består av legitimerade arbetsterapeuter, legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Du kan exempelvis få hjälp med:

  • Träning i dagliga aktiviteter exempelvis personlig hygien, laga och äta mat, ta dig fram med rullstol, klara inköp.
  • Funktionsträning som exempelvis styrke- och balansträning och gångträning.
  • Förskrivning av hjälpmedel. 

Kontakt

Arbetsterapeut

Catarina Skagerstrand Andersson
Telefon: 0563-54 12 17
E-post: catarina.skagerstrand.andersson@munkfors.se

Sjukgymnast

Anna Sarbäck
Telefon: 0563-54 12 19
E-post: anna.sarback@munkfors.se

Rehabassistent

Katarina Asplund
Telefon: 0563-54 12 18
E-post: katarina.asplund@munkfors.se

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut