Styrdokument barn och utbildning

Verksamheten för lärande och stöd styrs i många lägen av olika typer av styrande dokument.

Styrdokument kan vara till exempel nationella direktiv från olika myndigheter eller lagar. Det även vara lokala mål som våra politiker sätter upp.
På denna webbsida kan du ta del av länkar till olika styrdokument.

Läroplaner

Lagar och regler

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-06-10
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se