Logotyp

Ekokommun

Publicering: 2016-01-15

Sedan 1995 är nätverket en förening; Föreningen Sveriges Ekokommuner. Kommunerna i föreningen strävar gemensamt mot det Hållbara samhället där vi inte förbrukar mer resurser än vad naturen och människan kan hantera på lång sikt.

Vad gör Munkfors kommun som ekokommun?