Logotyp

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Publicering: 2019-09-05

Men i vissa fall kan du få göra uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller helt bli befriad från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ska du på långresa? Jobba utomlands ett år?
Då kan kommunen medge dig uppehåll gällande hämtning av hushållsavfall. Kravet är att din fastighet inte kommer nyttjas under minst en sammanhängande tid om 12 månader för ditt permanenta boende. För fritidshus gäller motsvarande krav minst hela hämtningssäsongen.
Ansöker gör du via blanketten ”Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall” som du kan fylla i direkt på webben och skriva ut. Glöm inte att skriva under ansökan!
Du måste lämna in ansökan till kommunen senast en månad före uppehållsperiodens start.
Blanketten kan även laddas ner via vårt blankettarkiv här på webbsidan.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen

Om du själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som inte utgör olägenheter för människors hälsa och miljö kan du ansöka om detta.
Därmed kan du bli befriad från skyldigheten att lämna sopor till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Kontakta kundtjänst via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00 för ytterligare information.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 0563-54 11 49
Telefontid: måndag-torsdag 09.00-12.00
E-post: kommun@munkfors.se