Logotyp

Gator och vägar

Publicering: 2015-11-26

Den skötsel av gator och vägar som utförs av Munkfors kommun är bland annat snöplogning, halkbekämpning, sandsopning, asfaltsarbete och hyvling av grusvägar. Länsvägar är det Trafikverket som ansvar för.

Enskild väg

En enskild väg är en väg som inte staten eller en kommun är väghållare för. Munkfors kommun betalar inte ut något bidrag för underhåll och drift av enskilda vägar.