Logotyp

Vatten och avlopp

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun hanterar driften av de allmänna anläggningarna för vatten samt avlopp.
I december 2008 fastställde kommunfullmäkte Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) i Munkfors kommun. För att läsa de allmänna bestämmelserna kan du öppna dokumentet som heter ”ABVA 2008-12-16”.

Om du vill veta mer om vårt kommunala dricksvatten kan du besöka vår webbsida ”Kommunalt dricksvatten”
Information om Munkfors kommuns kommunala avlopp hittar du på vår webbsida ”Kommunalt avlopp”