Tips till anbudslämnare

Det behöver inte vara krångligt att delta i en upphandling, men för att inte fastna i formaliteter finns några viktiga saker att tänka på.

Börja i tid

Börja skriva anbudet så tidigt som möjligt. Läs igenom förfrågan och kontrollera vilka krav som ställs, kontrollera framför allt vilka krav ditt företag uppfyller. Många gånger finns det krav på intyg, certifikat eller referensuppdrag. Om du börjar i tid har du möjlighet att planera ditt anbud på ett bra sätt.

Ställ frågor

Är det något i underlaget som är oklart? Fråga oss vad vi menar. Vi försöker svara på frågor så fort som möjligt, men vissa frågor kräver att fler beställare är involverade och det kan ta några dagar för att skicka frågan vidare och få svar. Alla frågor och svar hanteras genom upphandlingsverktyg Kommers. Ställ frågorna hellre tidigt än sent under anbudstiden för att garantera att vi kan svara i god tid innan sista frågedag.

Svara även på självklarheter

Vid utvärderingen av anbud får vi endast ta hänsyn till den information som finns i anbudet. Även om du som företagare är välkänd för oss, eller att det är självklart att ditt företag har en viss certifiering måste den information som vi frågar efter finnas med. Våra möjligheter att ta hänsyn till information som kommer in efter sista anbudsdag är mycket begränsad då inga kompletteringar får ske.

Krav och villkor

Det är viktigt att du och ditt företag lever upp till de obligatoriska kraven som ställs i upphandlingsunderlaget och att du accepterar de avtalsvillkor som är angivna. Är du osäker vad vi menar? Ställ en fråga.

Uppfyller du inte alla krav?

Om du och ditt företag inte uppfyller alla krav själv kan du inleda samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör till en av våra befintliga leverantörer.

Kontrollera ditt anbud

Kontrollera att upphandlingsunderlaget är fullständigt. Kontrollera noga att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i upphandlingsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss mycket små möjligheter att be dig komplettera med dessa i efterhand.

Kontrollera datumet

Lämna in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi kan inte pröva anbud som lämnats in försent.

Vänta på tilldelningsbeslut

Om det handlar om en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) skickar vi ut ett tilldelningsbesked när anbuden har utvärderats och tilldelningsbeslut är fattat. Innan dess kan vi tyvärr inte svara på frågor på grund av upphandlingssekretessen. I beskedet framgår det hur utvärderingen gått till och vilken anbudsgivare som har tilldelats uppdraget.

Berätta om din bransch

Vi vill gärna veta vad du tänker på, om den bransch du verkar i och hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt

Upphandlare

Petra Karlsson
Telefon: 0563-54 12 08
E-post: petra.karlsson@munkfors.se

Upphandlare

Jolanta Nowicka
Telefon: 0563-54 11 39
E-post: jolanta.nowicka@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Publicering: 2021-11-17 | Ändrat: 2021-11-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se