Lotteritillstånd

För lotterier som anordnas för allmänheten krävs tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).

Verksamheten för service ansvarar för att bevilja tillstånd för lotteri för föreningslivet i Munkfors kommun.
Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa som styr avgifterna för lotteritillstånd.
För ett enstaka tillfälle kostar ett tillstånd 300 kronor.
Registrering för att anordna lotterier under en treårsperiod kostar 400 kronor.

Kontrollant

Förutom att lotteriverksamhet kräver tillstånd ska den även vara övervakad av en kontrollant som kommunen utser.
Lotteriet ska redovisa intäkter och utgifter samt vinster till kontrollanten som kontrollanten sedan skickar in till Munkfors kommun. Den som anordnar lotteriet ska även betala kontrollantens arvode.

Blankett för ansökan

Du ansöker om tillstånd via blanketten ”Ansökan om lotteritillstånd” och när det är dags för redovisning så ska du fylla i blanketten ”Lotteriredovisning”.Du kan fylla i båda blanketterna direkt på webben, skriva ut dem och sen lämna in dem till kommunen. Glöm inte att skriva under blanketterna!

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Handläggare för lotteritillstånd

Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.se

Publicering: 2016-04-07 | Ändrat: 2020-12-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se