Logotyp

Lotteritillstånd

Publicering: 2016-04-07

För lotterier som anordnas för allmänheten gäller reglerna i lotterilagen (1994:1000). Enligt 9 § i lagen krävs tillstånd att anordna ett lotteri. Det är verksamheten för service som beviljar tillstånd för lotterier för föreningslivet i Munkfors kommun.

Kontrollant

Lotteriet övervakas av en kontrollant som kommunen utser. Lotteriet ska också redovisas till kontrollanten. Kontrollanten redovisar sedan i sin tur tillbaka till kommunen och arvodet ska betalas av den som anordnar lotterierna. Avgiften för lotteritillstånd styrs av den taxa som kommunfullmäktige beslutat om.

Blankett för ansökan

Ansökan för lotteritillstånd ligger på vår blankettsida

Blankett för lotteriredovisning hittar du på vår blankettsida

Kontakt

Thony Liljemark, handläggare för lotteritillstånd
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se