Djur

Vissa djurfrågor hanteras av länsstyrelsen och andra av kommunen.

Länsstyrelsen har ansvar för ärenden och tillsyn enligt Djurskyddslagen. Om du misstänker att djur far illa kontaktar du därför Länsstyrelsen Värmland, telefon 010-224 71 20.

Störning

Frågor som gäller till exempel olägenhet för människors hälsa orsakad av djur samt miljötillsyn i lantbruket (gödselhantering, kemikaliehantering med mera) hanteras av kommunen.

Mer information

Munkfors och Forshaga kommun har gemensam miljö- och byggförvaltning.

Mer information om djur och miljötillsyn finns på Forshagas webbplats.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbsidor

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 
Webbplats: forshaga.se

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se