Logotyp

Djur

Publicering: 2016-02-11
Länsstyrelsen har ansvar för ärenden och tillsyn enligt Djurskyddslagen. Om du misstänker att djur far illa kontaktar du därför Länsstyrelsen Värmland, telefon 010-224 71 20.

Störning

Frågor som gäller till exempel olägenhet för människors hälsa orsakad av djur samt miljötillsyn i lantbruket (gödselhantering, kemikaliehantering med mera) hanteras av kommunen.

Mer information

Munkfors och Forshaga kommun har gemensam miljö- och byggförvaltning.

Mer information om djur och miljötillsyn finns på Forshagas webbplats, forshaga.se.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se