Logotyp

Djurfrågor

Publicering: 2016-02-11

Länsstyrelsen har ansvar för ärenden och tillsyn enligt Djurskyddslagen. Om du misstänker att djur far illa kontaktar du Länsstyrelsen Värmland, telefon 010-224 71 20.

Störning

Frågor som gäller till exempel olägenhet för människors hälsa orsakad av djur samt miljötillsyn i lantbruket (gödselhantering, kemikaliehantering med mera) hanteras av kommunen.

Kontakt

Det är miljö- och byggförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Forshaga som du kontaktar i dessa frågor.
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se