Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

För att öppna en ny hygienlokal, badanläggning eller lokal för undervisning krävs det en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten då får kännedom om nya tillsynsobjekt och möjlighet att lämna råd och anvisningar. I vissa fall kan en anmälan också innebära att du undviker att använda en lokal för en verksamhet som den inte är lämpad för.

Lämna din anmälan till miljö- och byggförvaltningen i god tid (sex veckor) innan den nya verksamheten ska starta eller du börjar använda lokalen.
Tänk på att en om- eller tillbyggnad också kan innebära att en anmälan måste ske innan verksamheten startas igen.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som vi behöver för att vi ska kunna bedöma de lokaler, anordningar eller anläggningar som du ska använda i din verksamhet.

Mer information

Munkfors och Forshaga kommun har gemensam miljö- och byggförvaltning.

Mer information om anmälan om hälsoskyddsverksamhet finns på Forshagas webbplats.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forshaga.se 
Webbplats: forshaga.se

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2020-10-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se