Logotyp

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

Publicering: 2016-02-11

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten då får kännedom om nya tillsynsobjekt och möjlighet att lämna råd och anvisningar. I vissa fall kan man också undvika att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Lämna din anmälan till miljö- och byggförvaltningen i god tid (sex veckor) innan den nya verksamheten startas/lokalen tas i bruk. Tänk på att en om- eller tillbyggnad också kan innebära att en anmälan måste göras innan verksamheten startas igen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma de lokaler, anordningar eller anläggningar som avses.

Mer information

Munkfors och Forshaga kommun har gemensam miljö- och byggförvaltning.

Mer information om anmälan om hälsoskyddsverksamhet finns på Forshagas webbplats

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och Munkfors kommun
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se

 

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga och Munkfors kommun
Telefon: 054-17 20 00
Mail: mbn@forshaga.se