Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteken, under förutsättning att en anmälan gjorts till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har sanktionsmöjligheter och det övergripande tillsynsansvaret. Det är dock kommunerna som ansvarar för den lokala kontrollen av att försäljningsställena följer lagstiftningen.
I Munkfors och Forshaga kommun är det miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att verksamheterna följer lagen.

Så går kontrollen till

Miljö- och byggförvaltningen gör oanmälda besök hos alla som säljer receptfria läkemedel. Kontrollen sker bland annat med hjälp av den checklista och vägledning som Läkemedelsverket har tagit fram. Efter besöket får företaget en rapport som sammanfattar resultatet. Vid allvarliga brister skickar förvaltningen ärendet även vidare till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Alla försäljningsställen får besök regelbundet.

Kontrollavgift

Kommunen tar ut en årlig avgift för kontrollen. Avgiften är 1560 kr om försäljningsstället enbart säljer receptfria läkemedel.
Finns även tobak eller folköl till försäljning är avgiften 2 340 kronor och för de försäljningsställen som säljer receptfria läkemedel, folköl och tobak och är avgiften 3 120 kronor.
Utöver den kommunala kontrollavgiften ska alla försäljningsställen för receptfria läkemedel också betala en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Egenkontroll

Alla ställen som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste ha rutiner för att säkra att försäljningen följer lagen. Rutinerna ska vara anpassade till just ditt försäljningsställe samt finnas skriftligt och tillgängligt för all personal.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla rutiner för:

  • hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket
  • kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
  • mottagningskontroll
  • exponering och förvaring av läkemedel
  • saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera)
  • hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats
  • dokumentation för spårbarhet och reklamationer
  • utbildning av personal
  • hur kontroll av ålder sker
  • hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 054-17 20 00
Telefontid: 10:00-12:00 Måndag och onsdag till fredag
E-post: mbn@forhaga.se 
Webbplats: forshaga.se

Publicering: 2016-02-11 | Ändrat: 2020-10-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se