Arbetslöshet, vägledning

Om du blir eller har blivit arbetslös är det viktigt att du från första dagen anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att få den ersättning du har rätt till.

Är du arbetslös ska du i första hand vända dig till Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du gör det redan vid din första arbetslösa dag.

Arbetsförmedlingen kan ge råd och stöd för att söka ett nytt arbete, en praktikplats eller vidareutbilda dig. Besök Arbetsförmedlingens webbplats för mer information om vilka möjligheter som finns för dig som är arbetssökande.

Du kan också kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare för att få ett bollplank inför kommande studier och yrkesval.

Arbetsmarknadsenheten resurscenter, AME

Arbetsmarknadsenhetens resurscenter, AME, är till för att hjälpa personer till en egen försörjning. Detta sker till exempel genom vägledning, utbildning och flexibla lösningar mellan inskrivna på AME och olika myndigheter.

Verksamhetens målsättning är att finna lösningar för de som är i behov av vår hjälp. Lösningarna kan bland annat gå ut på att personen så snabbt som möjligt ska få en sysselsättning eller praktik. Tanken är att personen så småningom ska klara sin egen försörjning.

Klarälvdalens samordningsförbund

Klarälvdalens samordningsförbund har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och möjlighet till självförsörjning.

Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser används på ett effektivt sätt och är till nytta för medborgarna. Finansiell samordning kan ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de samverkande myndigheterna/medlemmarna redan ansvarar för. Samordningen skall beröra minst två av de samverkande myndigheterna.

Resurserna kan användas till utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Resurserna kan också användas till samordnande insatser för målgrupp, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar.

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Länkar på andra sidor

Kontakt

Arbetsmarknadsenhetens resurscenter

Laxholmsvägen 6
684 31 Munkfors
Telefon: 0563-54 12 14

Publicering: 2016-01-26 | Ändrat: 2024-02-16
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut