Digital anslagstavla

Välkommen till Munkfors kommuns officiella digitala anslagstavla.

Enligt kommunallag (2017:725) 8 kapitlet 9-11 §§ ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.

Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut och kungörelser samt information om hur du kan överklaga ett beslut.

Aktuella anslagsbevis

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 28 november kl. 18.30. Plats: Munkfors förenings- och konferenscenter. Ärendelista och handlingar finns att få i kommunhusets kontaktcenter. Ärendelistan finns även här

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Publicering: 2017-11-30 | Ändrat: 2023-11-29
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut