Digital anslagstavla

Välkommen till Munkfors kommuns officiella digitala anslagstavla.

Enligt kommunallag (2017:725) 8 kapitlet 9-11 §§ ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.

Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut och kungörelser samt information om hur du kan överklaga ett beslut.

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder den 28 maj kl 18.30. Plats: Munkfors förenings- och konferenscenter.
Ärendelista finns här, ärendelista och handlingar finns även i kommunens kontaktcenter i kommunhuset.

Kungörelse om slutlig rösträkning av röster som avgetts vid 2024 års val till Europaparlamentet

Slutlig rösträkning av de röster som avgetts vid 2024 års val till Europaparlamentet i Värmlands län äger rum vid offentlig förrättning på Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, Karlstad med början måndagen den 10 juni 2024, klockan 08.30. Rösterna räknas kommunvis i ordning Karlstads kommun och därefter i alfabetisk ordning

Länkar till munkfors.se

Publicering: 2017-11-30 | Ändrat: 2024-05-22
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut