Boende, miljö och trafik – FAQ

När töms min soptunna?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/avfallshantering/sophamtning/

Var finns återvinningsstationen? Hur är det öppet?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/avfallshantering/

Hur söker jag bygglov och hur lång tid tar det att få besked?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/bygga-och-bo/ansok-om-bygglov/ansok-om-bygglov/

Vad kostar det att söka bygglov?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/bygga-och-bo/ansok-om-bygglov/ansok-om-bygglov/

Behöver jag bygglov för att installera en värmepump?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/bygga-och-bo/ansok-om-bygglov/ansok-om-bygglov/

Finns det en bostadsförmedling?

https://www.munkfors.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunalagda-bolag/munkforsbostader-ab/

När får man elda utomhus?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/brandskydd/

Gatubelysningen är trasig. Hur felanmäler jag?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/gator-och-vagar/gatubelysning/

När plogas min gata?

https://www.munkfors.se/boende-miljo-trafik/gator-och-vagar/sno-och-halka/

Hur gör jag om jag vill anordna ett evenemang på allmän/kommunal mark?

Allmän mark är parker, torg, gång- och cykelbanor och gator. Om du vill använda allmän mark till en aktivitet måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd söker du hos polismyndigheten. Här kan du läsa mer och du hittar länk till till polisens ansökningsblankett https://polisen.se/Service/Tillstand/

Vilken hårdhet har vattnet i Munkfors?

Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan bero på beläggningar i rören som har släppt vid ett ledningsjobb, att ledningar varit stängda en period, att vattenflödets riktning ändrats eller att det finns en vattenläcka.

Publicering: 2018-03-27 | Ändrat: 2018-03-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se