Boende, miljö och trafik – FAQ

När får jag börja att sortera matavfall?

Från mitten på maj och framåt kommer vi börja med införandet i kommunen. När du fått din bruna soptunna med startkittet (påshållare, påsar, instruktionsbok) är det bara att sätta igång.

Måste jag sortera matavfall?

Nej, det är frivilligt men kommer innebära en högre kostnad på ca 28% om du inte gör det.

Kan jag välja att ha en hemkompost?

Ja, det går bra att fortsätta med din hemkompost eller ansöka om en ifall du inte har en i nuläget. En hemkompost innebär inte någon höjning av din renhållningstaxa. Du ansöker vi blankett.

Hur mycket kostar det att inte sortera?

28% extra av dagens kostnad.

Måste jag betala för de bruna påsarna?

Nej, de ingår i din renhållningsavgift.

Hur får jag tag på bruna påsar?

De kommer finnas lättillgängliga runt om i kommunen på bland annat COOP/ICA, återvinningscentralen med mera.

Hur ofta töms det bruna matavfallskärlet?

Varannan vecka oberoende av tömningsintervall på det gröna kärlet.

Kan jag dela kärl med grannen?

Det går bra. Ni betalar i så fall varsin grundavgift men delar på den rörliga. Ni ansöker via blankett.

När töms min gröna soptunna?

Var 14:e dag, en gång i månaden eller en gång i kvartalet beroende på vilket abonnemang du har. Det bruna kärlet töms alltid var 14:e dag.

Var finns återvinningsstationen? Hur är det öppet?

Finnbacken 4, 684 92 Munkfors

Måndag: 8.00-18.00
Tisdag: 10.00-16.00
Onsdag: stängt
Torsdag: 8.00-18.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 9.00-13.00
Söndag och helgdag: stängt

Hur söker jag bygglov och hur lång tid tar det att få besked?

Vad kostar det att söka bygglov?

Behöver jag bygglov för att installera en värmepump?

Finns det en bostadsförmedling?

När får man elda utomhus?

Gatubelysningen är trasig. Hur felanmäler jag?

När plogas min gata?

Hur gör jag om jag vill anordna ett evenemang på allmän/kommunal mark?

Allmän mark är parker, torg, gång- och cykelbanor och gator. Om du vill använda allmän mark till en aktivitet måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Vilken hårdhet har vattnet i Munkfors?

Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan bero på beläggningar i rören som har släppt vid ett ledningsjobb, att ledningar varit stängda en period, att vattenflödets riktning ändrats eller att det finns en vattenläcka.

Publicering: 2018-03-27 | Ändrat: 2019-04-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se