Boende, miljö och trafik – FAQ

Matavfall

När får jag börja att sortera matavfall?

När du fått hem din bruna soptunna med startkit (påshållare och påsar samt instruktionsbok) är det bara att sätta igång.

Måste jag sortera matavfall?

Nej, det är frivilligt att sortera sitt matavfall. Dock innebär det en högre kostnad på ca 28% om du väljer att inte göra det.

Måste jag betala för de bruna påsarna?

Nej, de ingår i din renhållningsavgift.

Hur får jag tag på bruna påsar?

De kommer finnas lättillgängliga runt om i kommunen på bland annat COOP/ICA, återvinningscentralen med mera.

Hur ofta tömmer ni det bruna matavfallskärlet?

Varannan vecka, oberoende av tömningsintervall på det gröna kärlet.

Kompost

Kan jag välja att ha en hemkompost?

Ja, det går bra att fortsätta med din hemkompost eller ansöka om en ifall du inte har en i nuläget. En hemkompost innebär inte någon höjning av din renhållningstaxa. Du ansöker vi blanketten ”Anmälan om kompostering av organiskt matavfall” eller via e-tjänsten ”Kompostering av organiskt matavfall”.

Övriga frågor inom sophantering

Hur mycket kostar det att inte sortera?

Om du väljer att inte sortera ditt matavfall får du betala en avgift på 2 760 kronor (2020) för ett kärl på 140 liter. Om du däremot väljer att sortera matavfallet och har ett kärl på 1401 liter för restavfall får du betala en avgift på 2 180 kronor (2020). När du sorterar matavfallet kan du även välja att ha längre hämtningsintervall på restavfallet vilket ytterligare sänker avgiften.

Kan jag dela kärl med grannen?

Det går bra. Ni betalar i så fall varsin grundavgift men delar på den rörliga delen av avgiften. Ni ansöker via blanketten ”Ansökan om gemensamt sopkärl”.

När tömmer ni det gröna sopkärlet?

Var 14:e dag, en gång i månaden eller en gång i kvartalet beroende på vilket abonnemang du har. Om du inte sorterar ditt matavfall töms det gröna kärlet däremot alltid var 14:e dag.

Återvinning

Var finns återvinningscentral och återvinningsstationer? Hur är det öppet?

Återvinningscentralen Ängheden Finnbacken 4, 684 92 Munkfors

Måndag: 8.00-18.00
Tisdag: 10.00-16.00
Onsdag: stängt
Torsdag: 8.00-18.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 9.00-13.00
Söndag och helgdag: stängt

Återvinningsstationer finns vid OKQ8 i central Munkfors och vid LM Bil i Munkerud. Det finns även ett uppsamlingsskåp, ELin, i COOPs pantrum.

Bygglov (Forshaga kommun)

Hur söker jag bygglov och hur lång tid tar det att få besked?

Vad kostar det att söka bygglov?

Behöver jag bygglov för att installera en värmepump?

Munkforsbostäder AB

Finns det en bostadsförmedling?

Ja, Munkforsbostäder AB har ungefär 300 lägenheter i Munkfors kommun.

Brandskydd

När får man elda utomhus?

Av miljöskäl är det sällan tillåtet att elda i tätbebyggt område. Det är alltid förbjudet att elda annat är ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.
Du får inte elda när det blåser eller är torrt i marken. Du får heller inte elda på kvällen.

Gator och vägar

Gatubelysningen är trasig. Hur felanmäler jag?

Du anmäler detta via vår e-tjänst för felanmälan.

När plogas min gata?

Plogning och halkbekämpning prioriteras utifrån följande:

  • Parkeringsytor
  • Tätortens vägar samt cykel- och gångvägar.

Hur gör jag om jag vill anordna ett evenemang på allmän/kommunal mark?

Allmän mark är parker, torg, gång- och cykelbanor samt gator. Om du vill använda allmän mark till en aktivitet måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Kommunalt vatten

Vilken hårdhet har vattnet i Munkfors?

Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan bero på bland annat beläggningar i rören som har släppt vid ett ledningsjobb, att ledningar varit stängda en period, att vattenflödets riktning ändrats eller att det finns en vattenläcka.

Publicering: 2018-03-27 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se