Logotyp

Frågor och svar: boende, miljö och trafik

Publicering: 2018-03-27

Renhållning

Matavfallshantering

När får jag börja att sortera matavfall?

När du fått hem din bruna soptunna med startkit (påshållare och påsar samt instruktionsbok) är det bara att sätta igång.

Måste jag sortera matavfall?

Nej, det är frivilligt att sortera sitt matavfall. Dock innebär det en högre kostnad på ca 28% om du väljer att inte göra det. För mer information om avgifter rörande sophantering kan du ladda hem Renhållningstaxan i sin helhet (pdf, 346 kB) 

Måste jag betala för de bruna påsarna?

Nej, de ingår i din renhållningsavgift.

Hur får jag tag på bruna påsar?

De finns lättillgängliga runt om i kommunen på bland annat COOP/ICA, återvinningscentralen med mera.

Hur ofta tömmer ni det bruna matavfallskärlet?

Varannan vecka, oberoende av tömningsintervall på det gröna kärlet.

Kan jag välja att ha en hemkompost istället för den bruna tunnan?

Ja, det går bra att fortsätta med din hemkompost eller ansöka om en ifall du inte har en i nuläget. En hemkompost innebär inte någon höjning av din renhållningstaxa.

Du kan ansöka om en hemkompost på två sätt.

Övriga frågor inom sophantering

Hur mycket kostar det att inte sortera?

Om du väljer att inte sortera ditt matavfall får du betala en avgift på 2 760 kronor (2020) för ett kärl på 140 liter. Om du däremot väljer att sortera matavfallet och har ett kärl på 1401 liter för restavfall får du betala en avgift på 2 180 kronor (2020). När du sorterar matavfallet kan du även välja att ha längre hämtningsintervall på restavfallet vilket ytterligare sänker avgiften.

Kan jag dela kärl med grannen?

Under förutsättning att ni uppfyller förutbestämda villkor och lämnar in en ansökan till kommunen kan ni få dela kärl. Ni betalar i så fall varsin grundavgift men delar på den rörliga delen av avgiften.

När tömmer ni det gröna sopkärlet?

Var 14:e dag, en gång i månaden eller en gång i kvartalet beroende på vilket abonnemang du har. Om du inte sorterar ditt matavfall töms det gröna kärlet däremot alltid var 14:e dag.

Återvinning

Vart ligger återvinningscentralen?

Återvinningscentralen Ängheden Finnbacken 4, 684 92 Munkfors

Hur är återvinningscentralen öppen?

Måndag: 8.00-18.00
Tisdag: 10.00-16.00
Onsdag: stängt
Torsdag: 8.00-18.00
Fredag: 10.00-16.00
Lördag: 9.00-13.00
Söndag och helgdag: stängt

 

Var finns återvinningsstationer? 

Återvinningsstationer finns vid OKQ8 i central Munkfors och vid LM Bil i Munkerud. Det finns även ett uppsamlingsskåp, ELin, i COOPs pantrum.

Bygglov (Forshaga kommun)

Hur får jag ett bygglov?

Grundregeln är att du måste ansöka om bygglov hos kommunen när du ska bygga nytt, bygga till eller riva.

Vi har gemensam miljö- och byggnämnd med Forshaga kommun.

Du hittar mer information om bygglovsprocessen på Forshaga kommuns webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Det beror på vad du ansöker om. Enligt PBL ska man kunna få besked på en komplett ansökan inom 10 veckor. Kommunen kan förlänga med ytterligare 10 veckor vid behov, t.ex.vid ansökan om större objekt eller förhandsbesked för etablering av ett större antal objekt.

Vad kostar ett bygglov?
Krävs bygglov för att få installera en värmepump?

Du behöver inget bygglov för att sätta in en värmepump. Däremot ska alla värmepumpar som tar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten anmälas enligt miljöbalken innan de installeras. Du gör din anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Munkforsbostäder AB

Finns det en bostadsförmedling?

Ja, Munkforsbostäder AB har ungefär 300 lägenheter i Munkfors kommun.

Hur får jag kontakt med Munkforsbostäder?

Bovärd

Sölvie Andersson
Telefon: 0563-54 10 18
E-post: solvie.andersson@munkfors.se

Jourtelefon

Telefon: 070-662 23 11
Securitas störningsjour: 0771-50 60 91

Besöksadress

Smedsgatan 16
684 21 Munkfors
Besökstider: 10:00-12:00 måndag till fredag

Postadress

Box 13
684 21 Munkfors
E-post: munkforsbostader@munkfors.se

Brandskydd

När får man elda utomhus?

Av miljöskäl är det sällan tillåtet att elda i tätbebyggt område. Det är alltid förbjudet att elda annat är ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.
Du får inte elda när det blåser eller är torrt i marken. Du får heller inte elda på kvällen.

Gator och vägar

Gatubelysningen är trasig. Hur felanmäler jag?

Du anmäler detta via vår E--tjänst: Felanmälan.

 

När plogas min gata?

Plogning och halkbekämpning prioriteras utifrån följande:

  • Parkeringsytor
  • Tätortens vägar samt cykel- och gångvägar.
Hur gör jag om jag vill anordna ett evenemang på allmän/kommunal mark?

Allmän mark är parker, torg, gång- och cykelbanor samt gator. Om du vill använda allmän mark till en aktivitet måste du ha tillstånd. Ett sådant tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Besök polismyndighetens webbsida för mer information.

Kommunalt vatten

Vilken hårdhet har vattnet i Munkfors?

Det kommunala dricksvattnet i Munkfors har en hårdhet på cirka 0,77 °dH, och räknas som mycket mjukt. Flourhalten är 0,073 milligram per liter (låg halt och ger ett begränsat kariesförebyggande skydd).

 

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan bero på bland annat beläggningar i rören som har släppt vid ett ledningsjobb, att ledningar varit stängda en period, att vattenflödets riktning ändrats eller att det finns en vattenläcka.