Logotyp

Synpunkter och klagomål

Publicering: 2016-06-01

Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt. Skriv ner synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Dina åsikter kan vi använda som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Observera att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.

Oavsett vilken kommunal verksamhet du har synpunkter, klagomål eller beröm till så är det samma blankett du fyller i men du anger vilken verksamhet det gäller.

Besked inom en vecka

När din synpunkt, ditt klagomål eller beröm har kommit in till kommunen ska det bli registrerat i kommunens diariesystem, sedan kommer berörda medarbetare/chefer få ta del av informationen samt få en möjlighet att besvara synpunkten, klagomålet eller berömmet och till sist sker återkoppling till dig. När synpunkten, klagomålet eller berömmet har blivit registrerat hos kommunen är det en allmän handling. Allmän handling innebär att alla som begär det kan få ta del av synpunkten, berömmet eller klagomålet, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.

Enligt Munkfors kommuns serviceåtagande gällande medborgarkontakter ska skrivelser i normalfallet besvaras inom en vecka.
Svaret ska innehålla upplysning om att;

Dina synpunkter kan du lämna in till kommunens kontaktcenter genom att skriva ut blanketten nedan. Du kan också be att få blanketten utskriven av kontaktcenter. Ett annat alternativ är att skicka e-post med de uppgifter som blanketten innehåller till Munkfors kommuns e-post.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kommun@munkfors.se