Logotyp

Kommunens organisation

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommuns organisation är uppbyggd på följande sätt:

De politiska utskotten har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. De ansvarar för att den kommunala servicen tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt inom gällande lagar och förordningar. Kommunens förvaltning och enheter utför de uppdrag/tjänster som politiken uppdrar åt dem.